Proces

5 steps til Performance-FLOW

Efter du har udvist interesse for Engstrup Performance-FLOW og vores produkt vil processen blive startet op i tæt samarbejde mellem dig og os. Processen starter med et kort opstartsmøde.

Dette gøres for at lave en forventningsafstemning, samt mindske arbejdsbyrden fra jeres side.

– Det skal jo være nemt!

Fra Teori & Forskning til Operationel Praksis

Vores 5 Steps til Performance-FLOW sikrer, at din organisation kommer godt fra start, får lavet gode målinger, det rigtige digitale setup og til sidst hjælper med at få prioriteret de rette indsatsområder.

Med andre ord gør vi FLOW-teorien anvendelig og brugbar i Operationel Praksis.

Download vores infographic

Step 1: Vi skræddersyr 100% til dig

 • Formålet med FLOW-Målingen
 • Interessenter og Organisationsstruktur
 • Sammensætning af Dashboard og spørgeramme

Step 2: FLOW-Måling kommunikeres og gennemføres

 • FLOW-Målingen er fleksibelt værktøj, der kan bruges på tværs af afdelinger, teams, projekter, geografiske grænser, osv.
 • Dine medarbejdere får et online-spørgeskema
 • Spørgeskemaet indeholder kun 6 spørgsmål
 • Tager under 1 minut at besvare

Step 3: Rådata bearbejdes

Dine data bearbejdes, analyseres og dit nye FLOW-Dashboard sættes op.

Step 4: FLOW-Dashboard

Når dine data er indsamlet og bearbejdet så sættes informationerne op i vores interaktive FLOW-Dashboard.

Step 5: Prioritering af indsatsområder

Efter leveringen af FLOW-Dashboard står vi klar med:
 • Feedback på måling
 • Hjælp til prioritering af indsatsområder
 • Sparring og Initiativer
 • Tiltag der kan booste Performance-FLOW

Er du i tvivl?

Så kontakt os og hør mere.