Måling af præstationsniveauet hos individ og organisation

Hvordan måler vi præstationsniveauet hos et individ og i en organisation?

I Bogen Dreams & Details går Bestyrelsesformanden for Mærsk (tidliger CEO for SAP) og Mikael Trolle tæt på udviklingen af mennesker, ledelse og organisationer.

De spørger:

“Hvordan genopfinder man en virksomhed, mens det stadig går godt?”

 

I en tid præget af frygt for, at maskiner og kunstig intelligens gør mennesker overflødige, har vi mere en nogensinde brug for at udfolde det menneskelige potentiale og derigennem skabe nye muligheder for virksomhedens vækst og overlevelse. Og her kan vi som ledere lære af sporten, kunsten og videnskaben, siger forfatterne, Jim Hagemann Snabe og Mikael Trolle.

På side 129 i deres bog, sætter de fokus på den rigtige præstationsmåling som værktøj til at udvikle evnen til at præstere:

“VÆK MED BUREAUKRATIET

Et centralt spørgsmål, som ledelsen bør stille sig selv, er: Hvordan øger vi virksomheden og de enkelte medarbejderes evne til at præstere i stedet for blot at måle outputtet?

Når vi nu igen bringer målingerne op, er det ikke, fordi vi vil afskaffe dem. De rigtige målinger brugt rigtigt er vigtige redskaber i forhold til, om virksomheden bevæger sig i den ønskede retning. Men ganske som man ikke bliver slankere af at veje sig, bliver virksomheden ikke bedre til at præstere, blot fordi den måler alt.

Det handler om at måle præstationen, så målingerne siger noget om, hvordan vi udvikler vores evner inden for de detaljer, som er afgørende for at nå drømmen. Hvis målingerne viser, at vi udvikler præstationen godt, skal resultaterne nok komme.

Uddrag fra: Jim Hagemann Snabe & Mikael Trolle. “Dreams & details”. Apple Books.

Hos Engstrup går vi et spadestik dybere. Vi går helt ind og kigger på de grundlæggende faktorer, som er afgørende for et højt performance-niveau – vi kalder det PERFORMANCE-FLOW.